איילת ארז

פרס קריל 2018
מכון ויצמן למדע

איילת ארז (Ayelet Erez)

"הגעתי לעסוק בגנטיקה כאשר נימצא הגן הגורם למחלה בה חלה ילד מהמושב בו אני גרה.
באותה תקופה זה ניראה לי כמו קסם מכיוון שזיהוי הגן איפשר בהמשך להביא לעולם ילד
בריא. רציתי ללמוד על כך כמה שניתן כי הבנתי שיכולתנו לרפא מחלות אלו מאד נמוך ולכן
צריך להתמקד במניעתן. עקב כך בחרתי לעשות דוקטורט במחקר בנוסף לדוקטורט ברפואה
ומאז אני משלבת בעבודתי את שני התחומים על בסיס יום יומי“.

חשיפת שינויים מטבוליים יחודיים במחלות רב מערכתיות לצורך אבחון וטיפול.

כרופאה חוקרת- גנטיקאית, המחקר במעבדתי מתמקד בניסיונות להבין את המנגנונים הגנטיים והמטבולים המובילים להתפתחות מחלות. הנחת המוצא שלי הינה שהבנה טובה יותר של הסיבות למחלה וסממניה תוכל להביא להתקדמות ביכולת האבחון והטיפול. בכדי לאפיין את הגורמים המבדילים את התא החולה לתא הבריא אנו משתמשים בשיטות גנטיות ומטבוליות מתקדמות ונעזרים במודלים תאיים, בעכברים וכן בדוגמאות מחולים. על ידי סימון מולקולות מטבוליות, אנו מסוגלים לעקוב אחר מטבוליט ספציפי ולגלות מהו המסלול המטבולי אותו עבר בתא הבריא לעומת המסלול המקביל בתא החולה. מכיוון שבמחלה מתרחשים שינויים רבים, אנו נעזרים בחולים במחלות מטבוליות מולדות, אשר להם יש שינויים במסלול הייחודי שמצאנו מופרע בתא החולה. בדרך זו אנו יכולים לאפיין בוודאות גדולה יותר את התוצאות הישירות של אותה הפרעה מטבולית. גילוי הפרעה מטבולית ייחודית לתא החולה, מאפשר לנו להציע שיטות אבחון למחלה, ואפשרויות טיפוליות אשר מזהות ותוקפות ישירות וספציפית את אותו מסלול מטבולי החיוני בעיקר לתא החולה ובכך לאבחן, להאט ואף לעצור את התקדמות המחלה.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;