אלעד גרוס

פרס וולף 2018
האונ' העברית בירושלים

אלעד גרוס (Elad Gross)

"הרגעים שאני אוהב במיוחד הם כאשר אחד מהסטודנטים שלי שואל שאלה שמאירה בעיה
מחקרית באור שונה או מציע לערוך ניסוי שלא חשבנו עליו קודם לכן. רגעים אלו מראים את
התפתחות החשיבה הביקורתית והעצמאות של סטודנטים שהינם שלב הכרחי בהתפתחותו
של כל מדען.“

נושא מחקר : היתרונות שבפגמים – הצצה אל פעילותם של ננו-חלקיקים.

מרבית החומרים שמקיפים אותנו וחיוניים לתפקוד היומיומי במאה ה 21- , כגון מוצרי פלסטיק, דלקים או דשנים, אינם מגיעים בצורה ישירה מהטבע אלא עוברים שינויים כימיים על מנת שיותאמו לצרכים ספציפיים. השימוש בזרזים (קטליזטורים) בתהליכים תעשייתיים הינו הכרחי על מנת שהשינויים הכימיים יבוצעו בצורה יעילה. אף על פי שזרזים משמשים ליצירת חומרים שונים בתעשייה הכימית כבר יותר ממאה שנה, ישנם עדיין פרטים רבים הקשורים לתהליך הפעולה של הזרזים שאינם ברורים די הצורך. פערי ידע אלו נובעים מגודלם הקטן של החלקיקים (ביליונית המטר) שאיננו מאפשר בחינה וזיהוי של התגובה הכימית על פני חלקיק בודד. במעבדת המחקר שלי גילינו לאחרונה שהפעילות הכימית של הזרזים מתרכזת בקצוות החלקיק, לעומת זאת, פעילות כימית פחותה נצפתה במרכז החלקיק. הסיבה להבדלים הללו נעוצה באופי השונה של אטומי המתכת במרכז החלקיק, שהינו שטוח ומסודר, לעומת קצוות החלקיק שהינם פחות מסודרים ואינם אחידים. מסקנות אלו יאפשרו תכנון עתידי טוב יותר של זרזים כימיים יעילים.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;