בעלי תפקידים

חברי ועדת ההשקעות : יעקב בלום, שוקי גרינבלט ומיקלה קרמה 

מבקר פנים : יוסי גינוסר 

רו"ח : דניאל מר 

עוזרת אישית למנכ"לית : מיכל בורנשטיין