בעלי תפקידים

חברי ועדת ההשקעות : זאב אבלס, יעקב בלום, שוקי גרינבלט ומיקלה קרמה 

מבקר פנים : יוסי גינוסר 

רו"ח : דניאל מר