אלי לואיס

פרס קריל 2009
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אלי לואיס (Dr. Eli C. Lewis) 
הפקולטה למדעי הבריאות

תחומי מחקר: מחקר המתמקד ברגישותם הרבה של התאים המייצרים אינסולין בגופינו, פותח חלון הזדמנויות לריפוי מחלת הסוכרת באמצעות תרופה בטוחה וזמינה.

ד"ר לואיס חוקר איי לבלב המפרישים אינסולין בהקשר של מחלת הסכרת ובהקשר של השתלות. הוא פיתח את שיטת ההשתלה של האיים הנדרשת כל כך כיום במעבדות בארץ ובעולם. ההתמדה בנושא איים הורחבה אצלו למחלת הסכרת בכלל ולחקר תפקיד תהליכים דלקתיים בפרט. לאור המיזוג הלא שגרתי בין תחומים אלה, הצליח להדגים כי עיכוב יעיל ביותר של דלקת לאחר השתלת איי לבלב מביאה לקליטת שתלים במנגנון תלוי דלקת.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;