יעקב אברמסון

פרס קריל 2016
מכון ויצמן למדע 

ד"ר יעקב אברמסון ( Jakub Abramson) 

שם המחקר: המנגנונים שבבסיס יצירת סבילות חיסונית כלפי העצמי.

מטרות המחקר: מטרת המחקר העיקרית של המעבדה שלנו היא להבין כיצד המערכת החיסונית שלנו מפתחת את הסבילות כלפי הגוף בתימוס, וכיצד כשל בתהליך זה מוביל למחלות אוטואימוניות. ספציפית, המחקר שלנו מתמקד בתהליכים המולקולאריים שמובילים להרס אותם תאי T שמגיבים כנגד עצמנו במהלך חינוכם בתימוס, ותפקיד הפקטורים הגנטיים, כגון AIRE ואחרים שמסייעים בתהליך זה.

גילויים מדעיים: מעבדתנו פירמה שני מחקרים חשובים המתארים את תפקידם של פקטורים גנטיים חדשים המעורבים בתהליך זה של ביסוס הסבילות העצמית. ספציפית, המחקר הראשון שנעשה בשיתוף פעולה עם חוקרים נוספים מנורווגיה, ופורסם בכתב העת Immunity, מראה שמוטציות בגן AIRE שמובילות לאוטואימוניות נפוצות באוכלוסייה הרבה יותר משחשבו. עד כה, חשבו שמוטציות מזיקות בגן AIRE הן כמעט אך ורק רצסיביות (כלומר מועברות על ידי גן פגום גם מהאב וגם מהאם), ועל כן מאד נדירות. מחקר נוסף מגלה שמוטציות מסויימות בAIRE למעשה מועברות בהורשה דומיננטית, כלומר מספיק העתק פגום מהאב או מהאם, לא בהכרח משניהם, בכדי לגרום למחלה. מוטציות אלו נמצאות בתדירות גבוהה יחסית באוכלוסייה, אך התסמינים הקליניים שנגרמים בעקבותן, "קלים" יותר מאלו הנגרמים בעקבות המוטציות הרצסיביות. גילויים אלו מאפשרים לנו לייחס מקרים מסויימים של מחלות אוטואימוניות שלא ידעו את מקורם בעבר, למוטציות דומיננטיות בגן AIRE, ועל ידי כך לסייע באבחון ובטיפול של מקרים חדשים בעתיד. במחקר אחר שנעשה, ופורסם לאחרונה ב Nature Immunology, הדגמנו שפעילות החלבון AIRE מבוקרת על ידי חלבון אחר הנקרא Sirtuin1(Sirt1). פגם בגן זה הודגם בעבר במודלים עכבריים ובאנשים כיכול לגרום להתפתחות אוטואימוניות, אולם התהליכים שגורמים לכך לא הובנו במלואם. המחקר שלנו מראה שSirt1 מבוטא בעיקר בתאים המבטאים את AIRE בתימוס (בערך פי 100 מממוצע הביטוי של Sirt1 ביתר התאים בגוף), וזאת כדי לוודא שAIRE יהיה במצבו הפעיל. שותפות חשובה זו בין שני החלבונים מבהירה תהליכים חדשים החשובים ליצירת הסבילות העצמית של המערכת החיסונית, ומדגישה את Sirt1 כמועמד גנטי חשוב, שמוטציות בו עלולות להוביל למחלות אוטואימוניות.

שאלות פתוחות: במחקרים נוספים שנעשים במעבדה אנחנו מחפשים אחר המנגנונים המובלים לביטוי של AIRE עצמו בתימוס, וכיצד תהליך זה מבוקר. בנוסף, אנחנו מנסים לאפיין מהם תאי הגזע של אפיתל התימוס, וכיצד מתוכם נוצרים הmTECs. שאלה נוספת בה אנו עוסקים היא כיצד ניתן לחנך מחדש מערכת חיסונית פגומה, כדי למנוע אוטואימוניות.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;