לואיזה משי

פרס קריל 2012
אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

ד"ר לואיזה משי (Dr. Louisa Meshi) 

תחומי מחקר:

הנדסת חומרים: איפיון מבנים מורכבים חדשים תוך שימוש בשיטות מתקדמות של קריסטלוגרפית אלקטרונים.

ידוע כי קיים קשר הדוק בין תכונות, מבנה אטומי והרכב הכימי של חומרים גבישיים. משמעות הדבר כי שינוי של אחד מפרמטרים אלו משפיע על הפרמטרים האחרים. על כן חקר של מבנה אטומי (לימוד על סידור אטומים בגביש מחזורי) הינו חיוני על מנת להבין את התכונות של חומרים. מחקר מסוג זה מתבצע באמצעות שיטות דיפרקציית (עקיפה) קרני X או נויטרונים או אלקטרונים. מכיוון ששיטות מסורתיות של דיפרקציית קרני X או נויטרונים מחייבות גודל/כמות חומר הנחקר יחסית גדולה – שיטות אלו לא ניתנות ליישום כאשר מדובר על גבישים בעלי גודל קטן מאוד (ננו). היום,  כאשר מדע ננוטכנולוגיה מתפתחת בצעדי ענק, חקר גבישים אלו חיוני להמשך קידום המדע. שיטה של קריסטלוגרפיית אלקטרונים (שילוב של דיפרקציית אלקטרונים עם הדמיה בכושר הפרדה גבוה למטרת אפיון מבנה) מהווה אלטרנטיבה מצוינת לשיטות המקובלות ולעתים הינה השיטה היחידה שניתן ליישם למטרת חקר מבנה של חומרים בעלי גודל זעום. אחת הסיבות לשימוש מצומצם בשיטה זו הינה האופי הדינאמי של עוצמות של החזרות הדיפרקציוניות, ז"א עוצמות אלו לא קשורות באופן ישיר למודל האטומי של המבנה. כיום קיימת שיטה חדשה – דיפרקציית אלקטרונים בשיטת פרססיה –  שמעלימה באופן כמעט מושלם את האפקטים הדינאמיים הללו ובכך מאפשרת פענוח מבנה של תרכובות חדשות. בקבוצתי אנחנו מפתחים שיטות ואסטרטגיות על מנת לחקור מבנה אטומי של תרכובות בין מתכתיות רבי מרכיבים. בשנים האחרונות בצענו אפיון של מבנה של תרכובת ידועה והצלחנו להוכיח כי שיטות שאנו מציעים מתאימות לפענוח של מבנה אטומי של תרכובות אלו. לאחר מכן בצענו אפיון ופענוח של מבנה של תרכובות חדשות (שלא נחקרו קודם) והצלחנו למצוא ולהציע מודל אטומי. המשך המחקר יערב פענוח מבנה של תרכובות חדשות נוספות בשיטות מתקדמות של קריסטלוגרפיית אלקטרונים בתנאים סטנדרטיים ובתנאיי הקפאה על מנת לחקור גם מבנים שמתקבלים בנוזלים.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;