ליאור קרוניק

פרס קריל 2006
מכון ויצמן למדע

ד"ר ליאור קרוניק (Dr. Leeor Kronik)

המחלקה לחומרים ופני שטח

תחומי מחקר:
הבנה וחיזוי של תכונות אלקטרוניות, אופטיות ומגנטיות של חומרים מתוך עקרונות היסוד של המכניקה קוואנטית.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;