ויויאן סלון

פרס קריל 2023
אונ' תל-אביב

ויויאן סלון

 

שייכות בעת הענקת הפרס:

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,

המחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה

 

נימוק למתן הפרס:

"על תרומותיה בפיתוח שיטות וכלים מחקריים במחקר הגנום של בני אדם קדומים והאבולוציה של הגנום האנושי".

 

ריצוף הדנ״א של בני אדם קדומים מהווה כלי חשוב לחקר ההיסטוריה הגנטית של האנושות ולהבנה מי היו האנשים שחיו בעולם בתקופות פרהיסטוריות. מה היה הארגון החברתי בקהילות שלהם? מה היתה מערכת הגומלין שלהם עם הסביבה? אך למעשה נדיר למצוא שרידי אדם פרהיסטוריים.

דרך מבטיחה אחרת לחקור את העבר היא הפקה של דנ״א מסדימנטים (משקעים חלקיקיים), כגון אדמה שהצטברה במערה, היות שבכל אתר ארכיאולוגי סדימנטים עשויים לייצג אלפי שנות נוכחות אנושית במקום. המחקר של ד"ר סלון עוסק בשיפור השיטות לאיסוף דגימות סדימנט מאתרים ארכיאולוגיים והשיטות הנדרשות לעיבוד הנתונים הגנטיים – במטרה לחקור את הגנום של בני אדם קדומים בדרכים חדשות. חקר דנ״א קדום מסדימנטים עשוי להפוך להליך סטנדרטי בכל חפירה ארכיאולוגית, מה שיפתח אפיקים חדשים לחקר ההיסטוריה שלנו והאבולוציה של הגנום.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;