יהושע ברבן

פרס קריל 2021
אונ' בן-גוריון שבנגב

יהושע ברבן (Joshua Baraban) – ספקטרוסקופיה של מולקולות ריאקטיביות.

 

"כל הצלחה של הסטודנטים שלי מרגשת אותי במיוחד , ובעיקר כשיש תוצאות חדשות ומעניינות. ולכן הטיפ הכי טוב שלי הוא לשתף פעולה באופן מדעי וחברתי, ולהשקיע בסטודנטים שלכם –אלה הדברים שמביאים הצלחה לכם ולעתיד המדע."

תוצרי ביניים ריאקטיביים הינם בעלי חשיבות מרכזית בכימיה, אולם קשה
ביותר לחקור אותם. לרדיקלים במיוחד ישנה חשיבות מהותית להבנה
יסודית של כימיה ופיזיקה, שכן המבנה האלקטרוני שלהם, המתאפיין
בקליפות מאוכלסות חלקית, מאתגר את ההנחות הבסיסיות ביותר שלנו
לגבי התנהגות מולקולרית קוונטית.

מטרת המחקר של ד"ר ברבן היא לפתח טכניקות, בעיקר ספקטרוסקופיות,
לאפיון צורונים אקזוטיים אלה בסביבות האנרגטיות ביותר האופייניות
להם. במעבדה מתכננים ובונים ריאקטורים על מנת לייצר צורונים
ריקאטיביים ולנטר אותם במהלך תגובותיהם הכימיות, תוך שילוב של
טכניקות אופטיות ולייזרים ברזולוציות גבוהות בספקטרום אורכי גל נרחב
עם שיטות זיהוי רגישות ומורכבות.

גישות אלו יאפשרו השגת מידע מסוג חדש, כמו בידוד של קינטיקה של
שלבים אלמנטריים ברשתות תגובות מורכבות, או אפיון של ספקטרא
ויברוני החושף את הצימוד בין דרגות חופש אלקטרוניות וגרעיניות
במערכות מולקולריות לא-אדיאבטיות.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;