יובל הרט

פרס קריל 2023
האונ' העברית בירושלים

יובל הרט

שייכות בעת הענקת הפרס:

האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לפסיכולוגיה

נימוק למתן הפרס:

"על תרומות ייחודיות להבנת העקרונות החישוביים של תהליכים קוגניטיביים בבריאות ובחולי".

 
ד"ר הרט חוקר את העקרונות והמנגנונים החישוביים העומדים בבסיס התבונה והמוח האנושיים. הבנת עקרונות אלו מאפשרת תיאור מכניסטי של תהליכים קוגניטיביים בבריאות ובחולי.

מחקריו של ד"ר הרט בתחום היצירתיות עוסקים בהבנת השאלות: איך אנשים מוצאים פתרונות חדשניים ובעלי ערך בתוך מרחבי חיפוש מחשבתיים ענקיים? כיצד מתפתחת יצירתיות בילדים, נוער ומבוגרים? מהו המנגנון המוחי של חיפוש יצירתי? ומה המשותף והשונה בין תהליכים יצירתיים באנשים שונים?
בתחום חקר האוטיזם מציע מחקרו של ד"ר הרט כי שקלול תמורות (טרייד-אוף) בין קידוד מדויק של סיגנל לבין תגובה מהירה לשינויים בסביבה עומד בבסיס רבים מההבדלים ההתנהגותיים והמוחיים הנצפים בין אנשים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי ונוירוטיפיקליים.
תחום נוסף הנחקר במעבדתו הוא שקלול תמורות חישוביות בבריאות ובחולי – במעבדה מחפש ד"ר הרט דרכים למיפוי מחדש של פעילות רשתות מוחיות ואת ההקשרים ביניהן למשימות חישוביות. מיפוי זה עשוי לאפשר בעתיד לאתר סמנים מוקדמים למחלות נוירונליות.
עבודתו מיישמת שיטות ניתוח מתקדמות (מבוססות נתונים ומודלים מתמטיים) על מאגרי נתונים גדולים הכוללים נבדקים רבים ו/או רזולוציה זמנית או מרחבית גבוהה מאוד.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;