יותם דרייאר

פרס קריל 2023
האונ' העברית בירושלים

יותם דרייאר

 

שייכות בעת הענקת הפרס:

האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה לרפואה, המחלקה לאימונולוגיה וחקר הסרטן

 

נימוק למתן הפרס:

"על תרומות מקוריות בתחום חקר הסרטן ושילובן עם פיתוח אלגוריתמים חדשים לאנליזה של נתונים, פיתוח שיטות ניסוייות חדשות וחיזוי שינויים רלוונטיים".

 

תאים צריכים לבקר במדויק את רמות הביטוי של כל גן, ושיבוש בבקרה זו עלול לגרום למחלות. שיבוש כזה עשוי להיגרם על ידי שינויים גנטיים, שינויים אפיגנטיים (כלומר בסימונים כימיים על גבי הדנ״א) או שינוי באופן קיפול הכרומוזומים. הכרומוזומים הם מולקולות דנ״א ארוכות מאוד שמקופלות בקפידה בתוך גרעין התא, ומבנה זה חשוב גם לבקרת ביטוי גנים. בעוד שאנו מבינים היטב כיצד שינויים גנטיים בגנים גורמים למחלות, הרבה פחות ידוע על התפקיד של שינויים אפיגנטיים ושינויים בקיפול הכרומוזומים.
במעבדה של ד"ר דרייאר חוקרים הימצאות של שינויים אלו במגוון סוגי סרטן ומספר מחלות גנטיות. מחקרו מבוסס על שילוב של שיטות ניסוייות לאפיון של קיפול כרומוזומים ושינויים אפיגנטיים; פיתוח אלגוריתמים להיתוך המידע ולחיזוי השינויים הגורמים למחלות; ואימות ניסויי של תחזיות אלו.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;