מלגות

מלגות

מלגות ומענקי מחקר

קרן וולף מעניקה מלגות לסטודנטים לתואר שלישי הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, במגוון נושאים ומקצועות. המלגאים נבחרים בידי ועדת מלגות ומענקי מחקר של מועצת הקרן מתוך רשימת מועמדים מצטיינים המומלצים למלגה על-ידי האוניברסיטאות.

עד היום העניקה הקרן יותר מ- 7500 מלגות ומענקי מחקר לסטודנטים ולחוקרים בישראל.

הזוכים

// order posts by year $posts_by_year;

סאני כלב

אוניברסיטת תל-אביב 2018

גריגורי ספקטור

טכניון 2018

רבקה חזן

אוניברסיטת חיפה 2018

רביד שניו

מכון ויצמן 2018

איילת שראל

מכון וייצמן 2018

יוסי ארג'וני

מכון וייצמן 2018

רחל רץ לובשצקי

אוניברסיטת בן גוריון 2018

ערן אמסלם

האוניברסיטה העברית בירושלים 2018

נועם מרקוביץ

האוניברסיטה העברית בירושלים 2018

רונן וייס

האוניברסיטה העברית בירושלים 2018

עידו שגיא

האוניברסיטה העברית בירושלים 2018

ניסן אוזנה

הפקולטה להנדסה, בר-אילן 2018

אמיר גולדנטל

המחלקה לפיזיקה, בר-אילן 2018

ברכה לאופר

הפקולטה להנדסה, בר-אילן 2018

קול קורא לפרסים ומלגות

הגשת מועמדות לקבלת מלגה נעשית על פי קול קורא המפורסם ע"י הקרן לאוניברסיטאות בישראל.

 

הגשת המועמדים והמועמדות לקרן נעשית ע"י המזכירויות האקדמיות.

הקרן אינה מטפלת בפניות ישירות של סטודנטים לקבלת מלגה. על כל מועמד לפנות למוסד לימודיו, אשר יחליט לגבי הגשתו לקרן כמועמד לקבלת המלגה.