נגה רון-צבי

פרס קריל 2019
אוניברסיטת חיפה

נגה רון-צבי (Noga Ron-Zewi)

"מה שמרתק בעיני בתחום הוא שהחיבור בין חישוב ותקשורת מזמן לצד בעיות קלאסיות ויסודיות גם אתגרים ובעיות חדשות הנובעים מצרכים טכנולוגיים משתנים. מאחר וקודים לתיקון שגיאות הם כלי בסיסי בתקשורת, עם שימושים רבים במדע ובהנדסה, לתחום יש נגיעה לתחומי מחקר רבים במדעי המחשב, במתמטיקה ובהנדסה, ומזמן אפשרות לשיתופי פעולה מגוונים."

זכתה בפרס קריל על מחקרה בנושא קודים לתיקון שגיאות וחישוב.

תחום המחקר שלי הוא תיאוריה של מדעי המחשב, ובמסגרת זו אני מתעניינת בעיקר בנושאי מחקר בתפר שבין חישוב לתקשורת. אחת המשימות העיקריות בתחום התקשורת היא הבטחת אמינות, כלומר יכולת להתמודד עם שגיאות ('רעש') בשידור. לשם כך מקודדים את התשדורת בקודים לתיקון שגיאות המאפשרים לפענח את התשדורת המקורית גם אם אירעו בה שגיאות.

התפתחויות בתחום המחשוב להן אנו עדים בשנים האחרונות כגון שימוש מסיבי באינטרנט ובשרתים מבוזרים על גבי פלטפורמות שונות מצריכות התמודדות עם אחסון ושידור של כמויות עצומות של מידע בסביבה אינטרקטיבית. התפתחויות אלו מציבות דרישות חדשות בפן החישובי כגון אלגוריתמים מהירים במיוחד לגילוי ותיקון של שגיאות, והתאמה של המודלים הסטנדרטיים  בהם משתמשים בחקר התקשורת  למציאות האינטרקטיבית.

המחקר העתידי שלי עוסק באספקטים חישוביים הנוגעים לתקשורת ולקודים לתיקון שגיאות, תוך שימת דגש על יישומים מודרניים כגון אלו המתוארים  לעיל.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;