פרטי כתובת קרן וולף

רחוב המעפילים, הרצליה פיתוח 4654327

מען למכתבים: ת'ד 398  הרצליה ב'  4610302

טלפון: 09-9557120

פקס: 9541253 09

דואר אלקטרוני: office@wolffund.org.il