פרס קריל

 

פרס קריל

פרסי קריל להצטיינות במחקר המדעי

פרסי קריל להצטיינות במחקר מדעי ניתנים לזכרם ולכבודם של בנימין וגיטלה קריל מנסבך שלנגר ז'"ל

 

אברהם קריל שנלד בגרמניה בשנת 1912 , היה נשוי לדבורה קרציג סלצר ז'"ל. משנת 1938 פעל קריל בדרום אמריקה רבות למען הקהילה בהקמת קרן עזרה לנזקקים. הוא נפטר באוקטובר 2007.

פרסי קריל מיועדים לחברי סגל אקדמי מצטיינים, בדרגת מרצה או מרצה בכיר שעדיין לא קיבלו קביעות, המועסקים באחת האוניברסיטאות בארץ.

 

הפרסים ממומנים על ידי משפחת קריל, מוענקים משנת 2005 .

מידי שנה, מוענקים עד 10 פרסים בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, רפואה, חקלאות והנדסה. הזוכים נבחרים על ידי ועדת המלגות של קרן וולף מתוך מועמדים מצטיינים שהוגשו על ידי האוניברסיטאות בארץ. הבחירה בזוכים ובזוכות נעשית על פי קריטריונים של הצטיינות ונושא המחקר וחשיבותו.

 

 

לגלריית תמונות פרס קריל

הזוכים

// order posts by year $posts_by_year;

קולות קוראים

קול קורא למועמדים ומועמדות לפרס קריל 2022 פתוח עד ה10 לפבואר!

פרס קריל מיועד לחברי סגל אקדמי מצטיינים ביותר מאוניברסיטאות בארץ שטרם קיבלו קביעות ומוענקים בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, הרפואה, החקלאות וההנדסה. 

הקול הקורא הופץ ללשכות הרקטור, למידע נוסף יש לפנות ללשכה באוניברסיטה הרלוונטית.

יש להגיש את המועמדויות לפרס עד ה10 לפברואר 2022.

איך מגישים מועמדות? 

מועמדות לפרס קריל מוגשת לקרן באמצעות האוניברסיטאות בישראל בלבד. על המועמדים להיות בעלי תואר PhD או MD,  בדרגת מרצה או מרצה בכיר/ה ולעמוד בדרישות הנקבעות על-ידי תקנון והנחיות ועדת הפרס והמתוארות בהרחבה בקול הקורא המפורסם ע"י הקרן  מידי שנה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל משרדי הקרן: office@wolffund.org.il