קול קורא לפרס קריל

קול קורא למועמדים ומועמדות לפרס קריל סגור להגשות.

פרס קריל מיועד לחברי סגל אקדמי מצטיינים ביותר מאוניברסיטאות בארץ שטרם קיבלו קביעות ומוענקים בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, הרפואה, החקלאות וההנדסה. 

הקול הקורא הופץ ללשכות הרקטור, למידע נוסף יש לפנות ללשכה באוניברסיטה הרלוונטית.

איך מגישים מועמדות? 

מועמדות לפרס קריל מוגשת לקרן באמצעות האוניברסיטאות בישראל בלבד. על המועמדים להיות בעלי תואר PhD או MD,  בדרגת מרצה או מרצה בכיר/ה ולעמוד בדרישות הנקבעות על-ידי תקנון והנחיות ועדת הפרס והמתוארות בהרחבה בקול הקורא המפורסם ע"י הקרן  מידי שנה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל משרדי הקרן: office@wolffund.org.il