רון רוטבלום

פרס קריל 2022
טכניון

ד"ר רון רוטבלום מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון, זוכה בפרס קריל לשנת 2022 עבור עבודתיו בקריטוגרפיה ובייעול שיטות לוידוא תוצאות חישובים

מחקרו של ד״ר רון רוטבלום עוסק בקריפטוגרפיה ובפיתוח מערכות הוכחה יעילות שיטות לוידוא נכונותם של חישובים. מערכות כאלו יכולות למשל לאפשר לגורם מוגבל חישובית לייצא את חישובים שלו לשרת חזק באופן שניתן לוודא את תשובת השרת בצורה יעילה מאד (בפרט, באופן מהיר בהרבה מביצוע החישוב עצמו). מערכות הוכחה אחרות שד״ר רוטבלום חקר, הידועות כ״הוכחות אפס-מידע״, מאפשרות לשרת להוכיח את נכונות החישוב מבלי חשיפת אף פרט נוסף, מעבר לכך שהתשובה נכונה. מערכות הוכחה כאלה, שצמחו מתוך עבודות בתיאוריה של מדעי המחשב, מתחילות להיות בעל עניין וחשיבות רבה בעולם האמיתי, במיוחד בהקשרים של מטבעות קריפטוגרפיים ואפליקציות בבלוקצ׳יין.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;