תמיר קליין

פרס קריל 2021
מכון ויצמן

תמיר קליין (Tamir klein) – אקו-פיזיולוגיה של עצים בעולם משתנה.

 

 

"גדלתי ביער אורנים, כיון שהורי בנו את ביתם בתוך היער. היער היה מגרש המשחקים שלי ושל אחיותיי. מארג היחסים המורכב בין צמחים וחיות בטבע תמיד משך אותי. קוסמת לי האפשרות לחקור, לגלות ולהבין עצים, שהם חלק משמעותי מעולם הטבע, ואחד היפים שבו. האפשרות לראות את דרכי ההתמודדות של יצורים נייחים עם שינויים קיצוניים, ואת חלקם במערכת אקולוגית שלמה ועשירה."

 

המחקר במעבדתו של ד"ר קליין עוסק בתהליכים הפנימיים המתרחשים
בתוך עצים ומאפשרים להם לשרוד בתנאים משתנים. קבוצת המחקר
תחת ד"ר קליין מתמקדת בתהליכים דינמיים של מעבר מים ופחמן בתוך
העץ ובין העץ לסביבתו, לרבות שותפיו המיקרוביולוגיים בקרקע )פטריות
וחיידקים(. השינויים המהירים החלים בסביבה כיום, כגון עליית ריכוז
הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה, התייבשות האקלים והתחממותו,
מציבים אתגרים רבים בפני העצים.

בגלל גודלם, עצים ויערות מהווים נדבך עיקרי בביוספרה של כדור-הארץ
ומשתתפים במיחזור החומרים בו. במעבדה מודדים את תגובות העצים
לשינויים אלו בניסויים מבוקרים וכן במספר אתרי מחקר ביערות בארץ
ובעולם.

במסגרת מחקרים אלו במעבדה אפיינו מנגנונים חדשים לעמידות עצים
בפני יובש, כולל תגובות בעלים ובצינוריות העצה, אגירת פחמן כעמילן,
והתמודדות עם קרינה גבוהה.

מיפינו את הקצאת הפחמן לאיברים ותהליכים שונים בעץ במינים שונים
ולאורך זמן, וגילו מנגנונים המאפשרים לעצים להעביר פחמן מאחד לשני
דרך רשתות של פטריות מיקוריזה משותפות מתחת לקרקע היער.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;