מלאכי נוקד

זוכה פרס קריל 2019

זכה בפרס קריל על מחקרו בנושא הגנה על פני שטח של חומרים פעילים לאגירת אנרגיה,
באמצעות שיקוע שכבות הגנה אטומיות ומולקולריות.

"הרגעים המרגשים ביותר אצלי קשורים בסטודנטים שלי, אני מתרגש מאוד להיות נוכח בהרצאות שלהם בכנסים בין לאומיים ולראות איך העבודה והתוצאות מוצגות על ידם בצורה קוהרנטית וטובה. אני מאמין גדול בחינוך של הדור הבא, ומקדיש לכך הרבה מזמני.“

עיקר המחקר של נוקד כיום עוסק בחומרים לאגירת אנרגיה. שיטת
האגירה בה הוא מתמקד הינה אגירה אלקטרו-כימית, כלומר
סוללות.
חומרים פעילים אלקטרוכימית נוטים לעבור תהליכי שחיקה
והרס של החומר כתוצאה מתגובות פני שטח לא רצויות. חוסר
היציבות הזו הינה אבן נגף מרכזית בשימוש בחומרים עתירי
אנרגיה לבטריות עתידיות, לחיישנים רגישים, ולתהליכים רבים
המבוססים על אלקטרוכימיה על פני שטח (כגון פיצול מים,
תהליכי טיהור והפרדה וסוללות לרכב חשמלי).
הבנת מנגנוני הכשל של החומרים, והיכולת לעכב או למנוע
אותם הם לב המחקר במעבדה של נוקד. אנו משתמשים בשיטות
מתקדמות של שיקועי אטומים ומולקולות להגנה על פני השטח
לשימושים מגוונים כגון בטריות לרכב חשמלי ובטריות להתקנים
תוך גופיים.
הציפויים שמעבדתו של נוקד מסנתזים משוקעים על גבי החומר הפעיל
אטום אחרי אטום, ומאפשרים להאריך את אורך החיים של
בטריות- במקרה של רכב חשמלי להאריך את אורך הנסיעה,
ובמקרה של בטריות רפואיות, לצמצם משמעותית את מספר
הניתוחים הנדרשים להחלפת מכשיר מושתל עקב כשל של
הבטרייה.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;