אולאפור אליאסון

זוכה פרס וולף לאומנות 2014

ועדת הפרס לאומנות החליטה פה אחד כי פרס וולף לשנת 2014 יוענק ל

 

אולאפור אליאסון

דנמרק

 

אולאפור אליאסון (נ. 1967), אמן דני ממורשת ארצות הצפון, מיצג דור אמנים שהגיע לבשלות בעשר השנים האחרונות, דור הממזג בין אמנות פיסית לאסתטיקה חברתית, תוך הדגשת תפקיד הצופה בהגדרת היצירה. אולאפור אליאסון פועל בצומת שבין אמנות למדע, עד כי ניתן לדמות רבות מיצירותיו למערכי ניסוי: תנאים פיסיים ותפיסתיים שמתגלים לעיני המתבונן באופן דינאמי עם תנועתו במרחב היצירה. יתרה מזו, רבות מעבודותיו נושאות אופי "סביבתי" מכמה בחינות: מחד גיסא, הן עוטפות את הצופים, ומקנות להם חוויה קולקטיבית, ואפילו חברתית; מאידך גיסא, הן מעלות בתודעתם את איתני הטבע כמו השמש, גשם, קרח וערפל.

 

אולאפור אליאסון שם לעצמו למטרה לשבש את הרגלי הראייה המובְנים והמקובעים שלנו, ולהסב את תשומת ליבנו לתפקיד הפעיל שאנו ממלאים שעה שאנו תופסים ומכוננים את העולם מרגע אחד למשנהו. בסטודיו שלו מייצרים מכשירים שמשקפים, מְשבּרים, ומסבכים את התפיסה שלנו באופן שמערער את תחושת השליטה שלנו בעולם וכופה עלינו השתאות מיקרוקוסמית. בה בעת, ועל אף מראיתם המרהיבה כלפי חוץ, הם חושפים תמיד את המכאניקה שמפעילה אותם. האמן כלל אינו מעוניין לתעתע בנו, אלא דווקא לאפשר לנו לחוות את הגורם הסיבתי כפשוטו ובה בעת את התוצאה שהוא מחולל.

 

הסטודיו של אולאפור אליאסון בברלין מגלם את התפתחות הפרקטיקה של האמנות העכשווית: שותפים בו יוצרים מכל רחבי העולם, הוא מתפקד כקהילה בינלאומית בזעיר אנפין שבה מתלכדים האמנות, המחקר המדעי והעיצוב. העשייה בסטודיו מגוונת ומופקים בו ספרים, יצירות אמנות, יצירות המוזמנות למתחמים ציבוריים, וכן מחקר טהור מהסוג שניתן למצוא במעבדה אוניברסיטאית.

אמנותו של אולאפור אליאסון מתכתבת עם העולם של ימינו, עולם של קשרי גומלין חברתיים ואקולוגיים. בזכות מגוון תחומי העניין שלו, השוזרים ביחד פרט, חברה וסביבה; בזכות יכולתו להפיח חזון אמנותי ברעיונות מדעיים ולחילופין, רוח של חשיבה מדעית באמנות; ולבסוף, בזכות כשרונו להעצים את יכולתו של כל צופה לפתח תפיסה עצמאית שרק לאורה ניתן להבין ולהעריך את יצירתו – מכירה קרן וולף בהישגו האמנותי היוצא מגדר הרגיל של אולאפור אליאסון וגאה להעניק לו את פרס קרן וולף באמנויות לשנת 2014.

אמנות

// order posts by year $posts_by_year;