קול קורא למלגות

הגשת מועמדות לקבלת מלגה נעשית על פי קול קורא המפורסם ע"י הקרן לאוניברסיטאות בישראל.

 

הגשת המועמדים והמועמדות לקרן נעשית ע"י המזכירויות האקדמיות.

הקרן אינה מטפלת בפניות ישירות של סטודנטים לקבלת מלגה. על כל מועמד לפנות למוסד לימודיו, אשר יחליט לגבי הגשתו לקרן כמועמד לקבלת המלגה.