עופר פירסטנברג

פרס קריל 2019
מכון ויצמן למדע

עופר פירסטנברג (Ofer Firstenberg)

"קראנו למעבדה "אור וחומר" (light versus matter), כי מצאנו את עצמנו לעיתים קרובות מחליפים בין תפקידיהם של הפוטונים והאטומים. חילופי התפקידים הללו, והתובנות החדשות בפיסיקה שהם מובילים אליהם, ימשיכו לרתק אותנו עוד שנים."

זכה בפרס קריל על מחקרו בנושא פוטונים בודדים, גזים אטומיים,חיישנים – ומה שביניהם.

המעבדה שלי מתמקדת באופטיקה בתווך גזי וחוקרת את האינטראקציה בין הפוטונים שבאור לבין האטומים שבגז. אנו משתמשים בגזים חמים וקרים וחוקרים את יכולתם לעבד מידע קוונטי ולשמש כחיישנים. גזים חמים – סביב טמפרטורת החדר – מתאימים יותר ליישומים ניידים, אך תנועתם המהירה של האטומים וההתנגשויות ביניהם מציבות אתגרים ומגבלות על פעולתם האופטית. מאידך, גזים קרים – כמיליונית מעלה מעל האפס המוחלט – דורשים יכולות של קירור ולכידה אופטיים, אך הם מהווים מערכת אטומית נקייה ומגוונת יותר. כיוון מחקר עיקרי הוא תמרון ועיבוד של הפוטונים, אשר נשלחים אל תוך הגז ונעים בתוכו. אנו חוקרים כיצד ניתן, באמצעות האטומים, לייצר פוטונים בודדים, לאחסן אותם, ולחולל ביניהם אינטראקציה. תהליכים אלו מהווים את ארגז הכלים העתידי עבור תקשורת קוונטית וחישובים קוונטים עם פוטונים. בנוסף לאלו, אנו חוקרים את יכולתם של הגזים האטומים לשמש כחיישני תאוצה  רגישים, וחוקרים שיטות  להתאים אותם לסביבה הרועשת שמחוץ למעבדה.

זוכי פרס קריל

// order posts by year $posts_by_year;