קול קורא לפרס וולף

הגשת מועמדים לפרס וולף 

פרס וולף מוענק לאנשי מדע ואמנים נודעים בעד הישגיהם למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין עמים.

מידי שנה מוענקים פרסים בחמישה מן התחומים הבאים:

במדעים- חקלאות, כימיה, מתמטיקה, רפואה ופיזיקה.
באמנות – פיסול וציור, אדריכלות ומוזיקה.

מי רשאי להגיש מועמדים לפרס?

הגשת מועמדים ומועמדות לפרס ע"פ הזמנה בלבד.

ברצונך להגיש מועמדים/ות לפרס וולף ?
אנא צור קשר עם קרן וולף בכתובת: office@wolffund.org.il
בפנייתך אנא ציין שם מלא, שיוך מוסדי, תפקיד וכן את תחום המחקר הרלוונטי.

לתשומת הלב:
> פרס וולף מוענק ליחידים ולא למוסדות.
> מועמד אינו יכול להגיש את עצמו.
> תיק הגשה תקף לשלוש שנים.

הפרס לשנת 2024: 

פרס וולף לשנת 2024 יוענק בתחומים הבאים:  רפואה, פיזיקה, מתמטיקה, חקלאות ומוזיקה.

קול קורא להגשת מועמדים לפרס וולף לשנת 2024 סגור. 

הפרס לשנת 2025:

פרס וולף לשנת 2025 יוענק בתחומים הבאים:  רפואה, פיזיקה, כימיה, חקלאות ואדריכלות.

קול קורא להגשת מועמדים לפרס וולף לשנת 2025, יפתח להגשות חדשות בקרוב.