קולות קוראים

הקריטריונים להגשת מועמדות לפרסים נקבעים ע"פ תקנון הפרס והנחיות ועדת הפרס ומפורסמות בקול הקורא הייעודי המתפרסם ע"י הקרן.

לחץ כאן למעבר לפרטים אודות הקול קורא לפרס וולף 

לחץ כאן למעבר לפרטים אודות הגשת מועמדים ומועמדות לפרס קריל

לחץ כאן למעבר לפרטים אודות הגשת מועמדים ומועמדות לפרס קיפר

לחץ כאן למעבר לפרטים אודות מלגות ומענקי מחקר